DDC 650.1
Tác giả CN Hill, Napoleon.
Nhan đề Nguyên tắc vàng của Nalpoleon Hill / Nalpoleon Hill ; Kaze dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2017.
Mô tả vật lý 313 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Kinh doanh.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công.
Từ khóa tự do Cuộc sống.
Từ khóa tự do Thành công cá nhân.
Tác giả(bs) CN Kaze dịch.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(3): 000110319, 000110321, 000110323
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155418
0021
004B777019F-5A59-42A6-B715-896F4A3ABCBD
005201906121650
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045986387
039|a20190612165040|btult|c20190607092210|dhuongnt|y20190607092130|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a650.1|bHIL
1001|aHill, Napoleon.
24510|aNguyên tắc vàng của Nalpoleon Hill /|cNalpoleon Hill ; Kaze dịch.
260 |aHà Nội :|bLao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books,|c2017.
300 |a313 tr. ;|c21 cm.
6530 |aKinh doanh.
6530 |aBí quyết thành công.
6530 |aCuộc sống.
6530 |aThành công cá nhân.
7000 |aKaze|edịch.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(3): 000110319, 000110321, 000110323
890|a3|b9
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110323 TK_Tiếng Việt 650.1 HIL Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000110319 TK_Tiếng Việt 650.1 HIL Sách 2 Hạn trả:12-09-2020
3 000110321 TK_Tiếng Việt 650.1 HIL Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào