Tác giả TT Korea foundation.
Nhan đề Koreana : Korean culture & arts / Korea foundation.
Thông tin xuất bản Korea : Spring, 2019.
Mô tả vật lý 103 tr. ; 28 cm.
Kỳ phát hành Hàng quý.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(6): 000110291, 000112257, 000112785, 000112792, 000112795, 000116583
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  Tạp chí thầy Trào tặng.
  Đã nhận
  2019 :
  Spring 2019 : Vol 33, No 1.;Vol. 33, N⸰ 1/2019;Vol. 33, N⸰ 2/2019;Số 1/2018;Số 3/2018;Số 3/2019;Số 4/2019
  Đã mất
  ;Số 2/2019;Số 1/2019;Số 4/2018;Số 2/2018
000 00000nas#a2200000ui#4500
00155430
0029
00480A9F6A1-B3F1-4A5D-A8B6-2DF7E98D3393
005202005180750
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200518075021|btult|c20191211084900|dhuongnt|y20190610083254|zhuongnt
041 |aeng
044 |akr
110 |aKorea foundation.
245 |aKoreana :|bKorean culture & arts /|cKorea foundation.
260 |aKorea :|bSpring,|c2019.
300 |a103 tr. ;|c28 cm.
310 |aHàng quý.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(6): 000110291, 000112257, 000112785, 000112792, 000112795, 000116583
890|a6|b2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110291 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000112257 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2
3 000112785 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
4 000112795 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4
5 000112792 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 5
6 000116583 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 6 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2018 đến: 01/01/2019

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 4/201901/10/2019Đã về000116583
Số 3/201901/07/2019Đã về000112792
Số 3/201801/07/2018Đã về000112795
Số 1/201801/01/2018Đã về000112785

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào