Tác giả TT Korea foundation.
Nhan đề Koreana : Korean culture & arts / Korea foundation.
Thông tin xuất bản Korea : Spring, 2019.
Mô tả vật lý 103 tr. ; 28 cm.
Kỳ phát hành Hàng quý.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(1): 000110291
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  Tạp chí thầy Trào tặng.
  Đã nhận
  2019 :
  Spring 2019 : Vol 33, No 1.;Vol. 33, N⸰ 1/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00155430
0029
00480A9F6A1-B3F1-4A5D-A8B6-2DF7E98D3393
005201906100940
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190610094012|btult|c20190610093923|dtult|y20190610083254|zhuongnt
041 |aeng
044 |akr
110 |aKorea foundation.
24500|aKoreana :|bKorean culture & arts /|cKorea foundation.
260 |aKorea :|bSpring,|c2019.
300 |a103 tr. ;|c28 cm.
310 |aHàng quý.
852 |a100|bTK_Báo tạp chí|j(1): 000110291
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110291 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2019 đến: 01/01/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Vol. 33, N⸰ 1/201901/01/2019Đã về000110291

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment