Tác giả TT Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương = Nuae journal of Arts education.
Nhan đề Tạp chí Giáo dục nghệ thuật / Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, 2018.
Kỳ phát hành Hàng quý.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(4): 000110451, 000110455, 000112242, 000112793
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2018 đến ...
  Hàng quý.
  Đã nhận
  2018 :
  Số 26/2018.;Số 26, 03/2018;Số 27, 06/2018;Số 28, 09/2018;Số 30, 03/2019
  Đã mất
  ;Số 29, 12/2018
000 00000nas#a2200000ui#4500
00155442
0029
004427EE826-938D-40D0-9400-A595166F7C2B
005201906101411
008081223s2018 vm| vie
0091 0
022 |a18594964
039|y20190610141147|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aĐại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương = Nuae journal of Arts education.
24500|aTạp chí Giáo dục nghệ thuật /|cĐại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.
260 |aHà Nội :|bĐại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương,|c2018.
310 |aHàng quý.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(4): 000110451, 000110455, 000112242, 000112793
890|a4
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110451 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000110455 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2
3 000112242 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
4 000112793 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/03/2018 đến: 01/03/2019

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 30, 03/201901/03/2019Đã về000112793
Số 28, 09/201801/09/2018Đã về000112242
Số 27, 06/201801/06/2018Đã về000110455
Số 26, 03/201801/03/2018Đã về000110451

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào