Tác giả TT APLV.
Nhan đề Les langues modernes / APLV.
Thông tin xuất bản Paris : APLV, 2019.
Kỳ phát hành Hàng quý.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(4): 000098987, 000110228, 000112609, 000116617
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  Hàng quý.
  Đã nhận
  2019 :
  Số 1/2019 (Janvier, Février, Mars);Số 2/2019;Số 3/2019;Số 4/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00155519
0029
0048F6AD44B-B93D-4E2C-8A6E-0A9653C719D5
005201906211546
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a00238376
039|y20190621154643|zhuongnt
0410 |afre
044 |afr
1102 |aAPLV.
24500|aLes langues modernes /|cAPLV.
260 |aParis :|bAPLV,|c2019.
310 |aHàng quý.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(4): 000098987, 000110228, 000112609, 000116617
890|a4
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110228 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000098987 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2
3 000112609 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
4 000116617 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2019 đến: 01/01/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 4/201901/10/2019Đã về000116617
Số 3/201901/07/2019Đã về000112609
Số 2/201901/04/2019Đã về000098987
Số 1/201901/01/2019Đã về000110228

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào