Ký hiệu xếp giá 495.183 YAN
Tác giả CN 杨雪梅.
Nhan đề 汉语听力教程 : 3册 / 杨雪梅.
Thông tin xuất bản Chinese : 北京语言大学出版社出版, 2010.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nghe
Thuật ngữ không kiểm soát Nghe hiểu
Khoa Tiếng Trung
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Thực hành tiếng 2B1
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113308
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156060
0024
004736AABB5-AEEF-40DC-B96F-1375A1435B7D
005201909051538
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20190905153800|btult|y20190905112203|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.183|bYAN
1000|a杨雪梅.
24510|a汉语听力教程 : |b3册 /|c杨雪梅.
260 |aChinese : |b北京语言大学出版社出版, |c2010.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aNghe hiểu
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aThực hành tiếng 2B1
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113308
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113308 TK_Tiếng Trung 495.183 YAN Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment