DDC 895.109
Nhan đề dịch Zhōngguó wénxué shǐ.
Nhan đề 中国文学史 / 国恩、王起、萧涤非、季镇淮、费振刚主编;; Guo En,...
Thông tin xuất bản China : 人民文 学出版社, 1999.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Trung Quốc-Lịch sử.
Từ khóa tự do Lịch sử văn học
Từ khóa tự do Văn học Trung Quốc
Môn học Tiếng Trung
Tác giả(bs) CN Guo, En.
Tác giả(bs) CN Wang, Qi.
Tác giả(bs) CN Xiao, Difei.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113325
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156063
0024
0040EB2445E-12C8-468E-A498-9A2A4E2E12E3
005201909051408
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20190905140847|zhuongnt
0410 |achi
044 |ach
08204|a895.109|bZHO
242 |aZhōngguó wénxué shǐ.
24510|a中国文学史 /|c国恩、王起、萧涤非、季镇淮、费振刚主编;; Guo En,...
260 |aChina :|b人民文 学出版社,|c1999.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aVăn học Trung Quốc|xLịch sử.
6530 |aLịch sử văn học
6530 |aVăn học Trung Quốc
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aTrích giảng văn học Trung Quốc
7000 |aGuo, En.
7000 |aWang, Qi.
7000 |aXiao, Difei.
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113325
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113325 TK_Tiếng Trung 895.109 ZHO Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment