• Giáo trình
  • 398.20951 LIZ
    中国旅游与民俗文化浙江 /
DDC 398.20951
Tác giả CN Lin, Zhengqiu.
Nhan đề 中国旅游与民俗文化浙江 / 林正秋; Lin Zhengqiu.
Thông tin xuất bản China : 人民出版社, 2000.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian-Du lịch-Chiết Giang-Trung Quốc.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Chiết Giang
Từ khóa tự do Trung Quốc
Môn học Tiếng Trung
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113326
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156066
0024
004C8B179E4-4815-4BBF-BBD1-37FE2C38F1F5
005201909051641
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20190905164132|btult|y20190905142134|zhuongnt
0410 |achi
044 |ach
08204|a398.20951|bLIZ
1000|aLin, Zhengqiu.
24510|a中国旅游与民俗文化浙江 /|c林正秋; Lin Zhengqiu.
260 |aChina :|b人民出版社,|c2000.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aVăn hóa dân gian|xDu lịch|bChiết Giang|bTrung Quốc.
6530 |aDu lịch
6530 |aVăn hóa dân gian
6530 |aChiết Giang
6530 |aTrung Quốc
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aChuyên đề văn hóa Trung Quốc
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113326
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113326 TK_Tiếng Trung 398.20951 LIZ Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment