DDC 495.1802
Tác giả CN 何刚强
Nhan đề 笔译理论与技巧 : 外语教学与研究出版社 / 何刚强.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2014.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Lí thuyết dịch-Kĩ năng dịch-Giảng dạy-Nghiên cứu.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Lí thuyết dịch
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Giảng dạy
Môn học Tiếng Trung
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113327
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156067
0024
004A4D5E232-09E1-4F2F-BC6B-A3B3109707DD
005201909051645
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190905164553|btult|y20190905142949|zhuongnt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1802|bANG
1000|a何刚强
24500|a笔译理论与技巧 :|b外语教学与研究出版社 /|c何刚强.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xLí thuyết dịch|xKĩ năng dịch|xGiảng dạy|xNghiên cứu.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aLí thuyết dịch
6530 |aNghiên cứu
6530 |aGiảng dạy
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aBiên dịch 1
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113327
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113327 TK_Tiếng Trung 495.1802 ANG Giáo trình 1 Hạn trả:05-10-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment