Ký hiệu xếp giá 495.1802 NGS
Tác giả CN Nguyễn, Thế Sự.
Nhan đề Giáo trình dịch nói II / Nguyễn Thế Sự.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Hà Nội, 2010.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Trung Quốc-Dịch nói-Giáo trình.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch nói
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Khoa Tiếng Trung
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Phiên dịch 2
Môn học Phiên dịch 3
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113328
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156068
0024
004C462C4E1-28E5-40A6-90CD-55E92FF60F78
005201909051649
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20190905164922|btult|c20190905145238|dhuongnt|y20190905143257|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.1802|bNGS
1000|aNguyễn, Thế Sự.
24510|aGiáo trình dịch nói II /|cNguyễn Thế Sự.
260 |aHà Nội :|bTrường Đại học Hà Nội,|c2010.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xDịch nói|vGiáo trình.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aDịch nói
6530 |aGiáo trình
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aPhiên dịch 2
692 |aPhiên dịch 3
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113328
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113328 TK_Tiếng Trung 495.1802 NGS Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment