DDC 495.1802
Tác giả CN Nguyễn, Thế Sự.
Nhan đề Giáo trình dịch nói II / Nguyễn Thế Sự.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Hà Nội, 2010.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Dịch nói-Giáo trình.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Dịch nói
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Tiếng Trung
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113328
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156068
0024
004C462C4E1-28E5-40A6-90CD-55E92FF60F78
005201909051649
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20190905164922|btult|c20190905145238|dhuongnt|y20190905143257|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.1802|bNGS
1000|aNguyễn, Thế Sự.
24510|aGiáo trình dịch nói II /|cNguyễn Thế Sự.
260 |aHà Nội :|bTrường Đại học Hà Nội,|c2010.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xDịch nói|vGiáo trình.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aDịch nói
6530 |aGiáo trình
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aPhiên dịch 2
692 |aPhiên dịch 3
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113328
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113328 TK_Tiếng Trung 495.1802 NGS Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment