Ký hiệu xếp giá 495.1802 COG
Tác giả CN Công, Guosheng.
Nhan đề 越汉翻译教程 / 丛国胜; Công Guosheng.
Thông tin xuất bản China : 军事谊文出版社, 2006.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Trung Quốc-Dịch-Sách hướng dẫn.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Sách hướng dẫn
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch
Khoa Tiếng Trung
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Biên dịch 2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156069
0024
00461DF09DF-7815-436F-A8AE-36B12AD26969
005201909051437
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20190905143728|zhuongnt
0410|achi
044 |ach
08204|a495.1802|bCOG
1000|aCông, Guosheng.
24500|a越汉翻译教程 /|c丛国胜; Công Guosheng.
260 |aChina :|b军事谊文出版社,|c2006.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xDịch|vSách hướng dẫn.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aSách hướng dẫn
6530 |aDịch
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aBiên dịch 2
890|a0

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment