DDC 495.1802
Tác giả CN Công, Guosheng.
Nhan đề 越汉翻译教程 / 丛国胜; Công Guosheng.
Thông tin xuất bản China : 军事谊文出版社, 2006.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Dịch-Sách hướng dẫn.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Sách hướng dẫn
Từ khóa tự do Dịch
Môn học Tiếng Trung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156069
0024
00461DF09DF-7815-436F-A8AE-36B12AD26969
005201909051437
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20190905143728|zhuongnt
0410|achi
044 |ach
08204|a495.1802|bCOG
1000|aCông, Guosheng.
24500|a越汉翻译教程 /|c丛国胜; Công Guosheng.
260 |aChina :|b军事谊文出版社,|c2006.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xDịch|vSách hướng dẫn.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aSách hướng dẫn
6530 |aDịch
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aBiên dịch 2
890|a0

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment