• Giáo trình
  • 352.5 MIN
    Mẫu soạn thảo văn bản - hợp đồng thông dụng /
DDC 352.5
Tác giả CN Minh Ngọc.
Nhan đề Mẫu soạn thảo văn bản - hợp đồng thông dụng / Minh Ngọc.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2013.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Soạn thảo văn bản-Hợp đồng thông dụng-Mẫu hợp đồng
Từ khóa tự do Mẫu
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Từ khóa tự do Hợp đồng thông dụng
Môn học Tiếng Trung
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113330
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156072
0024
0049CFF28E5-77D0-412E-A68F-BA9AD3E9D60D
005201909051651
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20190905165122|btult|y20190905144839|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a352.5|bMIN
1000|aMinh Ngọc.
24510|aMẫu soạn thảo văn bản - hợp đồng thông dụng /|cMinh Ngọc.
260 |aHà Nội :|bLao động,|c2013.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aSoạn thảo văn bản|xHợp đồng thông dụng|xMẫu hợp đồng
6530 |aMẫu
6530 |aSoạn thảo văn bản
6530 |aHợp đồng thông dụng
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aBiên dịch 2
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113330
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113330 TK_Tiếng Trung 352.5 MIN Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment