• Giáo trình
  • 495.68 MIN
    みんなの日本語 初級I優しい作文 /
DDC 495.68
Nhan đề dịch Min'nanonihongo shokyū I yasashī sakubun.
Nhan đề みんなの日本語 初級I優しい作文 /
Thông tin xuất bản 東京 ; Tokyo : スリーエーネットワーク 編著, 2013.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Nhật Bản-Trình độ sơ cấp.
Từ khóa tự do Trình độ sơ cấp
Từ khóa tự do Tiếng Nhật Bản
Môn học Tiếng Nhật
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nhật(1): 000112104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156073
0024
00427F205F5-1EDB-45E3-8CF3-70F67CD29D19
005201909051610
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20190905161005|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |aja
08204|a495.68|bMIN
242 |aMin'nanonihongo shokyū I yasashī sakubun.
24500|aみんなの日本語 初級I優しい作文 /
260 |a東京 ; Tokyo :|bスリーエーネットワーク 編著,|c2013.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xTrình độ sơ cấp.
6530 |aTrình độ sơ cấp
6530 |aTiếng Nhật Bản
690 |aTiếng Nhật
691 |aNgôn ngữ Nhật Bản
692 |aMôn Thực hành tiếng 2A2
852|a100|bTK_Tiếng Nhật|j(1): 000112104
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112104 TK_Tiếng Nhật 495.68 MIN Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment