• Giáo trình
  • 495.68 MIN
    みんなの日本語 初級I優しい作文 /
Ký hiệu xếp giá 495.68 MIN
Nhan đề dịch Min'nanonihongo shokyū I yasashī sakubun.
Nhan đề みんなの日本語 初級I優しい作文 /
Thông tin xuất bản 東京 ; Tokyo : スリーエーネットワーク 編著, 2013.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Trình độ sơ cấp.
Thuật ngữ không kiểm soát Trình độ sơ cấp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Khoa Tiếng Nhật
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản
Môn học Môn Thực hành tiếng 2A2
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nhật(1): 000112104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156073
0024
00427F205F5-1EDB-45E3-8CF3-70F67CD29D19
005201909051610
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20190905161005|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |aja
08204|a495.68|bMIN
242 |aMin'nanonihongo shokyū I yasashī sakubun.
24500|aみんなの日本語 初級I優しい作文 /
260 |a東京 ; Tokyo :|bスリーエーネットワーク 編著,|c2013.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xTrình độ sơ cấp.
6530 |aTrình độ sơ cấp
6530 |aTiếng Nhật Bản
690 |aTiếng Nhật
691 |aNgôn ngữ Nhật Bản
692 |aMôn Thực hành tiếng 2A2
852|a100|bTK_Tiếng Nhật|j(1): 000112104
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112104 TK_Tiếng Nhật 495.68 MIN Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment