DDC 495.1824
Nhan đề 成功之路提高篇,听和说 / 邱军.
Thông tin xuất bản China : 北京语言大学出版社出版, 2015.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Trung Quốc
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113315
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156076
0024
0043FA4D421-FAC0-4B19-9505-2B769BB0B8E8
005201909051736
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190905173618|btult|c20190905162114|dmaipt|y20190905161941|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bQIU
24510|a成功之路提高篇,听和说 /|c邱军.
260 |aChina : |b北京语言大学出版社出版,|c2015.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aGiáo trình
690 |aTrung Quốc
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aThực hành tiếng 1B2
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113315
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113315 TK_Tiếng Trung 495.1824 QIU Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment