Ký hiệu xếp giá 495.1824 QIU
Nhan đề 成功之路提高篇,听和说 / 邱军.
Thông tin xuất bản China : 北京语言大学出版社出版, 2015.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Khoa Trung Quốc
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Thực hành tiếng 1B2
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113315
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156076
0024
0043FA4D421-FAC0-4B19-9505-2B769BB0B8E8
005201909051736
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190905173618|btult|c20190905162114|dmaipt|y20190905161941|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bQIU
24510|a成功之路提高篇,听和说 /|c邱军.
260 |aChina : |b北京语言大学出版社出版,|c2015.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aGiáo trình
690 |aTrung Quốc
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aThực hành tiếng 1B2
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113315
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113315 TK_Tiếng Trung 495.1824 QIU Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment