DDC 495.1824
Tác giả CN 黄丹纳 .
Nhan đề 成功之路 提高篇 (II) / 黄丹纳.
Thông tin xuất bản China : 北京语言大学出版社, 2014.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Trung Quốc
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113316
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156077
0024
004F89A53C7-A5E7-4A0A-9689-B8C633503968
005201909051737
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190905173731|btult|y20190905162426|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bHUA
100|a黄丹纳 .
24510|a成功之路 提高篇 (II) /|c黄丹纳.
260 |aChina : |b北京语言大学出版社, |c2014.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aGiáo trình
690 |aTrung Quốc
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aThực hành tiếng 2B2
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113316
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113316 TK_Tiếng Trung 495.1824 HUA Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment