Ký hiệu xếp giá 495.1824 HUA
Tác giả CN 黄丹纳 .
Nhan đề 成功之路 提高篇 (II) / 黄丹纳.
Thông tin xuất bản China : 北京语言大学出版社, 2014.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Khoa Trung Quốc
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Thực hành tiếng 2B2
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113316
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156077
0024
004F89A53C7-A5E7-4A0A-9689-B8C633503968
005201909051737
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190905173731|btult|y20190905162426|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bHUA
100|a黄丹纳 .
24510|a成功之路 提高篇 (II) /|c黄丹纳.
260 |aChina : |b北京语言大学出版社, |c2014.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aGiáo trình
690 |aTrung Quốc
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aThực hành tiếng 2B2
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113316
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113316 TK_Tiếng Trung 495.1824 HUA Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment