Ký hiệu xếp giá 495.183 LIM
Tác giả CN 李铭起 .
Nhan đề 汉语听力教程 : (第一册) / 李铭起 .
Thông tin xuất bản China : 北京语言文化大学出版社, 2005.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nghe
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Khoa Trung Quốc
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Thực hành tiếng 2A2
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113300
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156078
0024
00457681814-F6FB-41E3-989C-387FD9A6A45E
005201909051738
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20190905173819|btult|y20190905163310|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.183|bLIM
1000|a李铭起 .
24510|a汉语听力教程 : |b(第一册) / |c李铭起 .
260 |aChina : |b北京语言文化大学出版社, |c2005.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aGiáo trình
690 |aTrung Quốc
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aThực hành tiếng 2A2
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113300
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113300 TK_Tiếng Trung 495.183 LIM Giáo trình 1 Hạn trả:05-10-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment