DDC 495.18
Tác giả CN 王丽萍
Nhan đề 饭店实用口语 / 王丽萍.
Thông tin xuất bản 北京 : 清华大学出版社、北京交通大学出版社, 2012.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung chuyên ngành-Du lịch
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Tiếng Trung chuyên ngành
Từ khóa tự do Nhà hàng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113348
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00156079
0021
004F3096FB2-BB9D-482D-8DFA-820978CE5D9B
005202004021427
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20200402142717|banhpt|c20190906075410|dthachvv|y20190905173409|ztult
041 |achi
044 |ach
082 |a495.18|bWAN
100|a王丽萍
245|a饭店实用口语 /|c王丽萍.
260 |a北京 :|b清华大学出版社、北京交通大学出版社,|c2012.
300 |atr. ; |ccm.
65010|aTiếng Trung chuyên ngành|xDu lịch
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aKhách sạn
6530 |aDu lịch
6530 |aTiếng Trung chuyên ngành
6530 |aNhà hàng
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113348
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113348 TK_Tiếng Trung 495.18 WAN Sách 1 Hạn trả:07-10-2019

Không có liên kết tài liệu số nào