Ký hiệu xếp giá 495.18 WAN
Tác giả CN 王丽萍
Nhan đề 饭店实用口语 / 王丽萍.
Thông tin xuất bản 北京 : 清华大学出版社、北京交通大学出版社, 2012.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Trung chuyên ngành-Du lịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Khách sạn
Thuật ngữ không kiểm soát Du lịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung chuyên ngành
Thuật ngữ không kiểm soát Nhà hàng
Khoa Tiếng Trung
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Tiếng Trung khách sạn nhà hàng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113348
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00156079
0024
004F3096FB2-BB9D-482D-8DFA-820978CE5D9B
005201909060754
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190906075410|bthachvv|y20190905173409|ztult
041 |achi
044 |ach
082 |a495.18|bWAN
100|a王丽萍
245|a饭店实用口语 /|c王丽萍.
260 |a北京 :|b清华大学出版社、北京交通大学出版社,|c2012.
300 |atr. ; |ccm.
65010|aTiếng Trung chuyên ngành|xDu lịch
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aKhách sạn
6530 |aDu lịch
6530 |aTiếng Trung chuyên ngành
6530 |aNhà hàng
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aTiếng Trung khách sạn nhà hàng
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113348
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113348 TK_Tiếng Trung 495.18 WAN Giáo trình 1 Hạn trả:07-10-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment