DDC 495.802
Tác giả CN 马莉
Nhan đề 法律语言翻译的文化制约 / 马莉.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Kĩ năng dịch
Từ khóa tự do Kĩ năng dịch
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Biên dịch
Môn học Tiếng Trung
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000133335
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156080
0024
00497D79A80-8CD2-442D-8CE1-700E8E8B1008
005201909061033
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20190906103358|ztult
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.802|b.
1000|a马莉
24510|a 法律语言翻译的文化制约 /|c马莉.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xKĩ năng dịch
653 |aKĩ năng dịch
653 |aTiếng Trung Quốc
653 |aBiên dịch
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aBiên dịch chuyên đề pháp luật
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000133335
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000133335 TK_Tiếng Việt 495.802 . Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment