Ký hiệu xếp giá 495.802 .
Tác giả CN 马莉
Nhan đề 法律语言翻译的文化制约 / 马莉.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Trung Quốc-Kĩ năng dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Biên dịch
Khoa Tiếng Trung
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Biên dịch chuyên đề pháp luật
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000133335
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156080
0024
00497D79A80-8CD2-442D-8CE1-700E8E8B1008
005201909061033
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20190906103358|ztult
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.802|b.
1000|a马莉
24510|a 法律语言翻译的文化制约 /|c马莉.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xKĩ năng dịch
653 |aKĩ năng dịch
653 |aTiếng Trung Quốc
653 |aBiên dịch
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aBiên dịch chuyên đề pháp luật
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000133335
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000133335 TK_Tiếng Việt 495.802 . Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment