DDC 005.43
Tác giả CN Tanenbaum, A.S.
Nhan đề Modern operating systems / Andrew S. Tanenbaum.
Lần xuất bản 3rd. ed.
Thông tin xuất bản N.J.: Prentice Hall, 2008.
Mô tả vật lý 1076 p. : ill.; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Operating systems (Computers)
Từ khóa tự do Hệ điều hành
Từ khóa tự do Máy tính
Từ khóa tự do Operating systems
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000114001
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156086
0024
0042A89E49C-B03A-42ED-BAB7-B882C5AB4023
005201909061858
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20190906185832|ztult
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a005.43|bTAN
1001|aTanenbaum, A.S.
24510|aModern operating systems /|cAndrew S. Tanenbaum.
250 |a3rd. ed.
260 |aN.J.: |bPrentice Hall,|c2008.
300 |a1076 p. :|bill.;|c25 cm.
65000|aOperating systems (Computers)
6530 |aHệ điều hành
6530 |aMáy tính
6530 |aOperating systems
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000114001
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114001 TK_Tiếng Anh 005.43 TAN Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment