• Giáo trình
  • 005.756 HAR
    Relational database design clearly explained /
DDC 005.756
Tác giả CN Harrington, Jan L.
Nhan đề Relational database design clearly explained / Jan L Harrington.
Lần xuất bản 2nd. ed
Thông tin xuất bản New York : Morgan Kaufmann Publishers, 2002.
Mô tả vật lý xvi, 393 p. : ill.; cm.
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Từ khóa tự do Database design
Từ khóa tự do Thiết kế cơ sở dữ liệu
Từ khóa tự do Relational databases
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000114002
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156087
0024
004E4CD9FCF-ED26-4742-98DF-C0FF4FE14A08
005201909061905
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |a9780136006633
039|y20190906190551|ztult
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a005.756|bHAR
1001|aHarrington, Jan L.
24510|aRelational database design clearly explained /|cJan L Harrington.
250 |a2nd. ed
260 |aNew York : |bMorgan Kaufmann Publishers, |c2002.
300 |axvi, 393 p. :|bill.;|ccm.
6530 |aCơ sở dữ liệu
6530 |aDatabase design
6530 |aThiết kế cơ sở dữ liệu
6530 |aRelational databases
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
692 |a.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000114002
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114002 TK_Tiếng Anh 005.756 HAR Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment