DDC 005.12
Tác giả CN Hoffer, Jeffrey A.
Nhan đề Modern systems analysis and design / Jeffrey A Hoffer, Joey F George, Joseph S Valacich.
Lần xuất bản 7th ed.
Thông tin xuất bản Harlow : Prentice Hall, 2013.
Mô tả vật lý p. ; cm.
Từ khóa tự do System analysis
Từ khóa tự do System design
Từ khóa tự do Phân tích và thiết kế hệ thông
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000114003
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156088
0024
0049DE67600-5AF0-4A47-A9BE-58680DC11014
005201909061913
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9780273787099
039|y20190906191320|ztult
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a005.12|bHOF
1001|aHoffer, Jeffrey A.
24510|aModern systems analysis and design /|cJeffrey A Hoffer, Joey F George, Joseph S Valacich.
250 |a7th ed.
260 |aHarlow : |bPrentice Hall,|c2013.
300 |ap. ; |ccm.
653 |aSystem analysis
653 |aSystem design
653 |aPhân tích và thiết kế hệ thông
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000114003
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114003 TK_Tiếng Anh 005.12 HOF Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment