DDC 005.82
Tác giả CN Schneier, Bruce
Nhan đề Applied cryptography / Bruce Schneier.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New York : Wiley, 1996.
Mô tả vật lý 758 p. : ill, ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Telecommunication-Security measures
Từ khóa tự do C (Computer program language)
Từ khóa tự do Computer security
Từ khóa tự do Telecommunication
Từ khóa tự do Cryptography
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000114004
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156089
0024
004137FD7E4-ACBE-4942-B23F-F7AC6A2DDD31
005201909061919
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20190906191924|ztult
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a005.82|bSCH
1001|aSchneier, Bruce
24510|aApplied cryptography /|cBruce Schneier.
250 |a2nd ed.
260 |aNew York :|bWiley,|c1996.
300 |a758 p. : |bill, ; |ccm.
65010|aTelecommunication|xSecurity measures
6530 |aC (Computer program language)
6530 |aComputer security
6530 |aTelecommunication
6530 |aCryptography
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000114004
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114004 TK_Tiếng Anh 005.82 SCH Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment