Ký hiệu xếp giá 005.82 SCH
Tác giả CN Schneier, Bruce
Nhan đề Applied cryptography / Bruce Schneier.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New York : Wiley, 1996.
Mô tả vật lý 758 p. : ill, ; cm.
Đề mục chủ đề Telecommunication-Security measures
Thuật ngữ không kiểm soát C (Computer program language)
Thuật ngữ không kiểm soát Computer security
Thuật ngữ không kiểm soát Telecommunication
Thuật ngữ không kiểm soát Cryptography
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000114004
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156089
0024
004137FD7E4-ACBE-4942-B23F-F7AC6A2DDD31
005201909061919
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20190906191924|ztult
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a005.82|bSCH
1001|aSchneier, Bruce
24510|aApplied cryptography /|cBruce Schneier.
250 |a2nd ed.
260 |aNew York :|bWiley,|c1996.
300 |a758 p. : |bill, ; |ccm.
65010|aTelecommunication|xSecurity measures
6530 |aC (Computer program language)
6530 |aComputer security
6530 |aTelecommunication
6530 |aCryptography
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000114004
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114004 TK_Tiếng Anh 005.82 SCH Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment