DDC 005.8
Tác giả CN Krutz, Ronald L.
Nhan đề The CISSP prep guide / Ronald L Krutz, Russell Dean Vines.
Thông tin xuất bản Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., 2003.
Mô tả vật lý 944 p.: ill. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Computer networks-Examinations
Từ khóa tự do United States
Từ khóa tự do Computer networks
Từ khóa tự do Computer security
Từ khóa tự do Electronic data processing personnel
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000114005
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156090
0024
00481D0738D-3E63-4A86-A53B-80CCD53CA61D
005201909061923
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20190906192353|ztult
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a005.8|bKRU
1001|aKrutz, Ronald L.
24510|aThe CISSP prep guide /|cRonald L Krutz, Russell Dean Vines.
260 |aIndianapolis, Ind. : |bWiley Pub.,|c2003.
300 |a944 p.:|bill. ; |ccm.
65010|aComputer networks|vExaminations
6530 |aUnited States
6530 |aComputer networks
6530 |aComputer security
6530 |aElectronic data processing personnel
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000114005
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114005 TK_Tiếng Anh 005.8 KRU Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment