DDC 005.1
Tác giả CN Sommerville, Ian
Nhan đề Software engineering / Ian Sommerville.
Lần xuất bản 9th ed.
Thông tin xuất bản Boston : Pearson, 2011.
Mô tả vật lý xv, 773 pages : ill.; 24 cm
Từ khóa tự do Software engineering
Từ khóa tự do Công nghệ phần mềm
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000114006
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156091
0024
004F1CCA1E5-D03A-4623-98C0-2C0726BED695
005201909061929
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9780137035151
039|a20190906192917|btult|y20190906192826|ztult
0410 |aeng
044 |amau
08204|a005.1|bSOM
1001|aSommerville, Ian
24510|aSoftware engineering /|cIan Sommerville.
250|a9th ed.
260 |aBoston :|bPearson,|c2011.
300 |axv, 773 pages : |bill.;|c24 cm
6530 |aSoftware engineering
6530 |aCông nghệ phần mềm
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000114006
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114006 TK_Tiếng Anh 005.1 SOM Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment