Ký hiệu xếp giá 438.24 WER
Tác giả CN Werner, Grażyna
Nhan đề Langenscheidts Grammatiktraining Deutsch : mehr als 150 Übungen / Grażyna Werner.
Thông tin xuất bản Berlin : Langenscheidt, 2001.
Mô tả vật lý 127 S : ; 29 cm.
Đề mục chủ đề German language-Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Đức
Thuật ngữ không kiểm soát German language
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Bài tập
Địa chỉ 100TK_Tiếng Đức(5): 000113374-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156224
0021
004E3A905EC-6FAF-4162-975C-C87902F8DE98
005201909161626
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |a3468349408
039|a20190916162616|btult|c20190916160849|dtult|y20190916144713|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.24|bWER
1001|aWerner, Grażyna
24510|aLangenscheidts Grammatiktraining Deutsch : |bmehr als 150 Übungen / |cGrażyna Werner.
260 |aBerlin : |bLangenscheidt, |c2001.
300 |a127 S : ; |c29 cm.
65010|aGerman language|xGrammar
6530 |aTiếng Đức
6530 |aGerman language
6530 |aNgữ pháp
6530 |aGrammar
6530 |aBài tập
852|a100|bTK_Tiếng Đức|j(5): 000113374-8
890|a5|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113374 TK_Tiếng Đức 438.24 WER Sách 1 Hạn trả:30-10-2019
2 000113375 TK_Tiếng Đức 438.24 WER Sách 2
3 000113376 TK_Tiếng Đức 438.24 WER Sách 3
4 000113377 TK_Tiếng Đức 438.24 WER Sách 4
5 000113378 TK_Tiếng Đức 438.24 WER Sách 5 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment