Ký hiệu xếp giá 495.6802 SAY
Tác giả CN Saito, Yoshifumi.
Nhan đề 翻訳の作法 = The Art of translation / Saito Yoshifumi.
Thông tin xuất bản Japan : 東京大学出版会, 2007.
Mô tả vật lý 184 tr. ; 29 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Dịch thuật.
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch thuật
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch thuật
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nhật(1): 000111088
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156254
0024
004C2F2009D-EAF5-4D04-820E-24E28C58C724
005201909171612
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |a9784130821308
039|a20190917161256|btult|c20190917160049|dhuongnt|y20190917155920|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |aja
08204|a495.6802|bSAY
1000|aSaito, Yoshifumi.|d1958-
24510|a翻訳の作法 = |bThe Art of translation /|cSaito Yoshifumi.
260 |aJapan :|b東京大学出版会,|c2007.
300 |a184 tr. ;|c29 cm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xDịch thuật.
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aDịch thuật
6530 |aDịch thuật
6530 |aTiếng Nhật Bản
852|a100|bTK_Tiếng Nhật|j(1): 000111088
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000111088 TK_Tiếng Nhật 495.6802 SAY Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment