• Khoá luận
  • 495.61 NGA
    日本語の長音ハノイ大学日本語学部生の長音に関する誤り =
Ký hiệu xếp giá 495.61 NGA
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân Anh.
Nhan đề 日本語の長音ハノイ大学日本語学部生の長音に関する誤り = Trường âm tiếng Nhật và các lỗi sai liên quan đến trường âm thường gặp đối với sinh viên khoa tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội /Nguyễn Thị Vân Anh ; Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 44tr. ; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Lỗi sai
Thuật ngữ không kiểm soát Trường âm
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ âm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thảo
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000110659, 000110661
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156262
0026
0048E24F6D0-BFA8-4474-A4C6-FA21FBBD50CF
005202001151441
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200115144137|banhpt|c20200115143126|danhpt|y20190918094020|zmaipt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a495.61|bNGA
1000 |aNguyễn, Thị Vân Anh.
2450 |a日本語の長音ハノイ大学日本語学部生の長音に関する誤り = |bTrường âm tiếng Nhật và các lỗi sai liên quan đến trường âm thường gặp đối với sinh viên khoa tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội /|cNguyễn Thị Vân Anh ; Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a44tr. ; |c30cm.
6530 |aTiếng Nhật Bản
6530 |aLỗi sai
6530 |aTrường âm
6530 |aNgữ âm
655|aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aNguyễn, Thị Thảo|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000110659, 000110661
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110659 NCKH_Khóa luận KL-NB 495.61 NGA Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000110661 NCKH_Khóa luận KL-NB 495.61 NGA Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện