DDC 425.071
Tác giả CN Aarts, Bas
Nhan đề How to teach grammar / Bas Aarts, Ian Cushing, Richard A. Hudson.
Thông tin xuất bản Oxford : Oxford University Press, 2019.
Mô tả vật lý 256p.; 22cm.
Phụ chú Oxford teaching guides
Tóm tắt How To Teach Grammar offers accessible and authoritative advice and guidance on teaching grammar. It covers both subject knowledge and classroom practice, providing practical recommendations to help English teachers improve their own depth of understanding of grammar, and their confidence and ability to deliver successful grammar teaching
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Study and teaching
Từ khóa tự do Grammar
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Cushing, Ian
Tác giả(bs) CN Hudson, Richard A
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000113385-6
Địa chỉ 200K. Văn phòng HANU-UC(1): 000113384
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156265
0021
0047B961467-03FD-4433-98DC-4896102706E3
005201909181115
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9780198421511
039|a20190918111532|btult|y20190918100239|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a425.071|bAAR
1001|aAarts, Bas|d1961-
24510|aHow to teach grammar / |cBas Aarts, Ian Cushing, Richard A. Hudson.
260 |aOxford : |bOxford University Press,|c2019.
300 |a256p.;|c22cm.
500 |aOxford teaching guides
520 |aHow To Teach Grammar offers accessible and authoritative advice and guidance on teaching grammar. It covers both subject knowledge and classroom practice, providing practical recommendations to help English teachers improve their own depth of understanding of grammar, and their confidence and ability to deliver successful grammar teaching
65010|aEnglish language|xGrammar
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aStudy and teaching
6530 |aGrammar
6530|aEnglish language
6530|aGiảng dạy
7001 |aCushing, Ian
7001 |aHudson, Richard A
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000113385-6
852|a200|bK. Văn phòng HANU-UC|j(1): 000113384
890|a3
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113384 K. Văn phòng HANU-UC 425.071 AAR Sách 1
2 000113385 TK_Tiếng Anh 425.071 AAR Sách 2
3 000113386 TK_Tiếng Anh 425.071 AAR Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment