Ký hiệu xếp giá 428.2 BER
Tác giả CN Berry, Roger
Nhan đề English grammar : a resource book for students / Roger Berry.
Lần xuất bản 2 ed
Thông tin xuất bản New York, NY : Routledge/ Taylor & Francis Group, 2018.
Mô tả vật lý x, 274 p. : ill. ; 25cm.
Đề mục chủ đề English language-Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát English language
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000113387-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156267
0021
00407B993E2-8F47-4E91-9892-CAA40F0E5B6D
005201909181116
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9781138243453
039|a20190918111614|btult|y20190918101027|zanhpt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a428.2|bBER
1001|aBerry, Roger|d1951-
24510|aEnglish grammar : |ba resource book for students / |cRoger Berry.
250 |a2 ed
260 |aNew York, NY : |bRoutledge/ Taylor & Francis Group,|c2018.
300 |ax, 274 p. : |bill. ; |c25cm.
65010|aEnglish language|xGrammar
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aGrammar
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000113387-9
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113387 TK_Tiếng Anh 428.2 BER Sách 1
2 000113388 TK_Tiếng Anh 428.2 BER Sách 2
3 000113389 TK_Tiếng Anh 428.2 BER Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment