DDC 428.2
Tác giả CN Berry, Roger
Nhan đề English grammar : a resource book for students / Roger Berry.
Lần xuất bản 2 ed
Thông tin xuất bản New York, NY : Routledge/ Taylor & Francis Group, 2018.
Mô tả vật lý x, 274 p. : ill. ; 25cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Grammar
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000113388-9
Địa chỉ 200K. Văn phòng HANU-UC(1): 000113387
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156267
0021
00407B993E2-8F47-4E91-9892-CAA40F0E5B6D
005201912231448
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9781138243453
039|a20191223144835|btult|c20191209144840|danhpt|y20190918101027|zanhpt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a428.2|bBER
1001|aBerry, Roger|d1951-
24510|aEnglish grammar : |ba resource book for students / |cRoger Berry.
250 |a2 ed
260 |aNew York, NY : |bRoutledge/ Taylor & Francis Group,|c2018.
300 |ax, 274 p. : |bill. ; |c25cm.
65010|aEnglish language|xGrammar
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aGrammar
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000113388-9
852|a200|bK. Văn phòng HANU-UC|j(1): 000113387
890|a3
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113387 K. Văn phòng HANU-UC 428.2 BER Sách 1
2 000113388 TK_Tiếng Anh 428.2 BER Sách 2
3 000113389 TK_Tiếng Anh 428.2 BER Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment