Ký hiệu xếp giá 428.207 PAR
Tác giả CN Parrott, Martin
Nhan đề Grammar for English language teachers : with exercises and a key / Martin Parrott.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2010.
Mô tả vật lý 470 p ; 25 cm.
Đề mục chủ đề English language-Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát English language
Thuật ngữ không kiểm soát Study and teaching.
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000113390
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156269
0021
0042A89D8BC-516E-4849-B6C5-833466AB5629
005201909181117
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |a9780521712040
039|a20190918111723|btult|y20190918102123|zanhpt
0410 |aeng
044 |amau
08204|a428.207|bPAR
1001|aParrott, Martin
24510|aGrammar for English language teachers : |bwith exercises and a key / |cMartin Parrott.
250 |a2nd ed.
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2010.
300 |a470 p ; |c25 cm.
65010|aEnglish language|xGrammar
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aStudy and teaching.
6530 |aGrammar
6530|aGiảng dạy
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000113390
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113390 TK_Tiếng Anh 428.207 PAR Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment