DDC 420.141
Tác giả CN Flowerdew, John
Nhan đề Discourse in English language education / John Flowerdew.
Thông tin xuất bản London ; New York : Routledge, 2013.
Mô tả vật lý xv, 230 p. : ill. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Discourse analysis
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Study and teaching
Từ khóa tự do Discourse analysis
Từ khóa tự do Linguistics
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000113391, 000113393
Địa chỉ 200K. Văn phòng HANU-UC(1): 000113392
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156271
0021
0044CA70FCC-9E44-46DD-BEF3-E52CFFB8BA7F
005201912231447
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9780415499651
039|a20191223144717|btult|c20190918111446|dtult|y20190918104716|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a420.141|bFLO
1001|aFlowerdew, John
24510|aDiscourse in English language education / |cJohn Flowerdew.
260 |aLondon ; New York : |bRoutledge, |c2013.
300 |axv, 230 p. : |bill. ; |c26 cm.
65010|aEnglish language|xDiscourse analysis
6530 |aEnglish language
6530 |aStudy and teaching
6530 |aDiscourse analysis
6530 |aLinguistics
6530|aTiếng Anh
6530|aNgôn ngữ học
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000113391, 000113393
852|a200|bK. Văn phòng HANU-UC|j(1): 000113392
890|a3
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113391 TK_Tiếng Anh 420.141 FLO Sách 1
2 000113392 K. Văn phòng HANU-UC 420.141 FLO Sách 2
3 000113393 TK_Tiếng Anh 420.141 FLO Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment