Ký hiệu xếp giá 420.141 FLO
Tác giả CN Flowerdew, John
Nhan đề Discourse in English language education / John Flowerdew.
Thông tin xuất bản London ; New York : Routledge, 2013.
Mô tả vật lý xv, 230 p. : ill. ; 26 cm.
Đề mục chủ đề English language-Discourse analysis
Thuật ngữ không kiểm soát English language
Thuật ngữ không kiểm soát Study and teaching
Thuật ngữ không kiểm soát Discourse analysis
Thuật ngữ không kiểm soát Linguistics
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ học
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000113391-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156271
0021
0044CA70FCC-9E44-46DD-BEF3-E52CFFB8BA7F
005201909181114
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9780415499651
039|a20190918111446|btult|y20190918104716|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a420.141|bFLO
1001|aFlowerdew, John
24510|aDiscourse in English language education / |cJohn Flowerdew.
260 |aLondon ; New York : |bRoutledge, |c2013.
300 |axv, 230 p. : |bill. ; |c26 cm.
65010|aEnglish language|xDiscourse analysis
6530 |aEnglish language
6530 |aStudy and teaching
6530 |aDiscourse analysis
6530 |aLinguistics
6530|aTiếng Anh
6530|aNgôn ngữ học
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000113391-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113391 TK_Tiếng Anh 420.141 FLO Sách 1
2 000113392 TK_Tiếng Anh 420.141 FLO Sách 2
3 000113393 TK_Tiếng Anh 420.141 FLO Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment