• Giáo trình
  • 006.3 TUP
    Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo /
DDC 006.3
Tác giả CN Từ, Minh Phương
Nhan đề Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo / Từ Minh Phương.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016.
Mô tả vật lý 301tr.: hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu những nội dung cơ bản về trí tuệ nhân tạo; cách giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm; biểu diễn tri thức và lập luận logic; lập luận xác suất; học máy
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000113382
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156282
0024
0045E1A9F32-CDEB-4A2F-9583-D83B6987CDC9
005201909181511
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190918151116|banhpt|c20190918150520|dtult|y20190918144801|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a006.3|bTUP
1000|aTừ, Minh Phương
24510|aGiáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo / |cTừ Minh Phương.
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2016.
300 |a301tr.: |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu những nội dung cơ bản về trí tuệ nhân tạo; cách giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm; biểu diễn tri thức và lập luận logic; lập luận xác suất; học máy
65010|aTin học
6530 |aTin học
6530 |aTrí tuệ nhân tạo
6530 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000113382
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113382 TK_Tiếng Việt 006.3 TUP Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment