DDC 005.8
Tác giả CN Lê, Văn Phùng
Nhan đề An toàn thông tin / Lê Văn Phùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2018.
Mô tả vật lý 360tr.: bảng, sơ đồ ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về an toàn thông tin, cơ sở toán học liên quan đến an toàn thông tin, hệ mật mã, bài toán xác nhận và chữ ký số, quản lý khoá và ẩn - giấu tin
Thuật ngữ chủ đề An toàn thông tin
Từ khóa tự do An ninh máy tính
Từ khóa tự do An toàn thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000113383
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156285
0024
004F289751B-28D5-4B00-9957-7209ECE6E5BB
005201909181512
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190918151222|banhpt|c20190918150535|dtult|y20190918145239|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a005.8|bLEP
1000|aLê, Văn Phùng
24510|aAn toàn thông tin / |cLê Văn Phùng
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2018.
300 |a360tr.: |bbảng, sơ đồ ; |c24cm.
520 |aTrình bày tổng quan về an toàn thông tin, cơ sở toán học liên quan đến an toàn thông tin, hệ mật mã, bài toán xác nhận và chữ ký số, quản lý khoá và ẩn - giấu tin
65017|aAn toàn thông tin
6530 |aAn ninh máy tính
6530 |aAn toàn thông tin
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000113383
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113383 TK_Tiếng Việt 005.8 LEP Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment