DDC 428.3
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương Mai
Nhan đề Listening and note-taking skills : Term 2 : Student's book / Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Thu.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, [ ].
Mô tả vật lý 82p. ; 30 cm
Tùng thư Student's book
Thuật ngữ chủ đề English language-Listening skill.
Thuật ngữ chủ đề English language-Note-taking
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Note-taking skills
Từ khóa tự do Listening skill
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000113400
000 00000nam a2200000 a 4500
00156296
0021
0042A6A52BD-2418-4001-9D57-B15431CC4323
005201909190843
008170225s[ ]. enk eng
0091 0
035##|a1083172560
039|a20190919084330|btult|c20190918163509|dthuvt|y20190918161221|zthuvt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.3|bNGM
1000|aNguyễn, Thị Phương Mai
24510|aListening and note-taking skills : Term 2 :|bStudent's book /|cNguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Thu.
260|aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c[ ].
300|a82p. ; |c30 cm
490|aStudent's book
65010|aEnglish language|xListening skill.
65010|aEnglish language|xNote-taking
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aNote-taking skills
6530|aListening skill
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000113400
890|b1|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113400 TK_Tiếng Anh 428.3 NGM Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment