Ký hiệu xếp giá 959.7041 PHH
Tác giả CN Phạm, Đức Hóa.
Nhan đề Chiến thắng sông Lô : Ký sự / Phạm Đức Hoá, Đỗ Chí.
Mô tả vật lý 159 tr. : ảnh, sơ đồ ; 21 cm.
Tóm tắt Vị trí chiến lược quan trọng của sông Lô đối với căn cứ địa Việt Bắc. Quân và dân Việt Bắc chuẩn bị phá kế hoạch Thu Đông năm 1947 của giặc Pháp và diễn biến các trận đánh: Khoan Bộ, Đoan Hùng, trận phục kích Khe Lau và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng sông Lô.
Đề mục chủ đề Lịch sử Việt Nam-Chiến thắng sông Lô-Kháng chiến chống Pháp-Ký sự
Thuật ngữ không kiểm soát Ký sự
Thuật ngữ không kiểm soát Kháng chiến chống Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Chiến thắng
Thuật ngữ không kiểm soát Sông Lô
Tác giả(bs) CN Đỗ, Chí.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(9): 000112280, 000112282-9
Địa chỉ 200K. Giáo dục Chính trị(2): 000112294-5
Địa chỉ 200K. Ngữ văn Việt Nam(2): 000112290-1
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(2): 000112292-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156314
0021
004F26AC37F-88F4-4B2A-A830-BA04B85C96A0
005201909230848
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190923084822|bhuongnt|y20190919104505|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a959.7041|bPHH
1000|aPhạm, Đức Hóa.
24510|aChiến thắng sông Lô :|bKý sự /|cPhạm Đức Hoá, Đỗ Chí.
300 |a159 tr. :|bảnh, sơ đồ ;|c21 cm.
520 |aVị trí chiến lược quan trọng của sông Lô đối với căn cứ địa Việt Bắc. Quân và dân Việt Bắc chuẩn bị phá kế hoạch Thu Đông năm 1947 của giặc Pháp và diễn biến các trận đánh: Khoan Bộ, Đoan Hùng, trận phục kích Khe Lau và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng sông Lô.
65017|aLịch sử Việt Nam|xChiến thắng sông Lô|yKháng chiến chống Pháp|vKý sự
6530 |aKý sự
6530 |aKháng chiến chống Pháp
6530 |aLịch sử Việt Nam
6530 |aChiến thắng
6530 |aSông Lô
7000 |aĐỗ, Chí.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(9): 000112280, 000112282-9
852|a200|bK. Giáo dục Chính trị|j(2): 000112294-5
852|a200|bK. Ngữ văn Việt Nam|j(2): 000112290-1
852|a200|bK. Việt Nam học|j(2): 000112292-3
890|a15|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112282 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000112289 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 2
3 000112288 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 3
4 000112287 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 4
5 000112286 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 5
6 000112285 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 6
7 000112284 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 7
8 000112283 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 8
9 000112280 TK_Tiếng Việt 959.7041 PHH Sách 9
10 000112294 K. Giáo dục Chính trị 959.7041 PHH Sách 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment