DDC 650.1
Tác giả CN Fukutaro, Fukui.
Nhan đề Fukutaro Fukui : 100 tuổi vẫn được trọng dụng : Nhân cách là giá trị, làm việc là bản năng / Fukutaro Fukui, AAyako Hirono ; Nguyễn Anh dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân Trí ; Công ty sách Bách Việt, 2017.
Mô tả vật lý 168 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công-Công việc-Cuộc sống
Từ khóa tự do Cá nhân
Từ khóa tự do Công việc
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Cuộc sống
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh
Tác giả(bs) CN Ayako, Hirono.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000112281
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156324
0021
00464A84777-DD16-4ACD-8024-2992E4C462C0
005201909230905
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048848071
039|a20190923090521|bhuongnt|y20190919160917|zhuongnt
0410 |ajpn
0411|avie
044 |avm
08204|a650.1|bFUF
1000|aFukutaro, Fukui.
24510|aFukutaro Fukui : 100 tuổi vẫn được trọng dụng :|bNhân cách là giá trị, làm việc là bản năng /|cFukutaro Fukui, AAyako Hirono ; Nguyễn Anh dịch.
260 |aHà Nội :|bDân Trí ; Công ty sách Bách Việt,|c2017.
300 |a168 tr. ;|c21 cm.
65017|aBí quyết thành công|xCông việc|xCuộc sống
6530 |aCá nhân
6530 |aCông việc
6530 |aBí quyết thành công
6530 |aCuộc sống
7000 |aNguyễn, Anh|edịch.
7000 |aAyako, Hirono.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000112281
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112281 TK_Tiếng Việt 650.1 FUF Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment