DDC 959.731
Nhan đề Thủ đô Hà Nội thành phố vì hòa bình : Thành tựu và cơ hội / Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội xb, 2019.
Mô tả vật lý 57 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Hà Nội-Thành phố vì hòa bình
Từ khóa tự do Thành tựu
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Cơ hội
Từ khóa tự do Thành phố vì hòa bình
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000112299
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156338
0021
0042A6D4B84-A42F-4991-B0B6-EF2010F9C91B
005201909230858
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190923085838|bhuongnt|y20190920094820|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a959.731|bTHU
24500|aThủ đô Hà Nội thành phố vì hòa bình :|bThành tựu và cơ hội /|cBan Tuyên giáo thành ủy Hà Nội.
260 |aHà Nội :|bBan Tuyên giáo thành ủy Hà Nội xb,|c2019.
300 |a57 tr. ;|c21 cm.
65017|aHà Nội|xThành phố vì hòa bình
6530 |aThành tựu
6530 |aHà Nội
6530 |aCơ hội
6530 |aThành phố vì hòa bình
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000112299
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112299 TK_Tiếng Việt 959.731 THU Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment