Tác giả TT Trường học Yersin Đà Lạt.
Nhan đề Tạp chí khoa học Yersin Đà Lạt / Trường học Yersin Đà Lạt.
Thông tin xuất bản Đà Lạt : Trường học Yersin Đà Lạt, 2019.
Kỳ phát hành 3 tháng/ năm( tháng 4, 8, 12)
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(2): 000112245, 000114501
  Vốn tư liệu
  Từ 01/04/2019 đến ...
  3 tháng/năm (tháng 4,8,12)
  Đã nhận
  2019 : Tập 4 Volume 4;Vol. 4, N⸰ 4/2019;Vol. 4, N⸰ 5/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00156339
0029
0047F652737-E63E-4C98-AD2A-C3F944319E41
005201909200956
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a25252372
039|y20190920095652|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aTrường học Yersin Đà Lạt.
24500|aTạp chí khoa học Yersin Đà Lạt /|cTrường học Yersin Đà Lạt.
260 |aĐà Lạt :|bTrường học Yersin Đà Lạt,|c2019.
310 |a3 tháng/ năm( tháng 4, 8, 12)
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(2): 000112245, 000114501
890|a2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112245 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000114501 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/04/2019 đến: 01/04/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Vol. 4, N⸰ 5/201901/08/2019Đã về000114501
Vol. 4, N⸰ 4/201901/04/2019Đã về000112245

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment