Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Nhan đề Tạp chí khoa học = Hong Bang Journal of Science / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019.
Kỳ phát hành Hàng tháng.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(4): 000112240-1, 000112788, 000112791
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  Hàng tháng.
  Đã nhận
  2019 :
  Số 08, tháng 7/2019;Số 8, 08/2019;Số 9, 09/2019
  Đã mất
  ;Số 1, 01/2019;Số 2, 02/2019;Số 3, 03/2019;Số 4, 04/2019;Số 5, 05/2019;Số 6, 06/2019;Số 7, 07/2019
000 00000nas#a2200000ui#4500
00156453
0029
00409E77A2F-EEEF-4741-8C4F-E9FA92A1511A
005201909260934
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a26159686
039|y20190926093432|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
24500|aTạp chí khoa học = Hong Bang Journal of Science /|cTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
260 |aThành phố Hồ Chí Minh :|bTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng,|c2019.
310 |aHàng tháng.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(4): 000112240-1, 000112788, 000112791
890|a4
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112240 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000112241 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000112788 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
4 000112791 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2019 đến: 01/01/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 9, 09/201901/09/2019Đã về000112788,000112791
Số 8, 08/201901/08/2019Đã về000112240,000112241

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment