DDC 495.6802
Tác giả CN Vũ, Thúy Nga.
Nhan đề 日越翻訳I. 第6学期 / Vũ Thúy Nga, Dương Thị Hoa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội , 2011.
Mô tả vật lý 96tr.; 30cm.
Từ khóa tự do Kĩ năng dịch
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Từ khóa tự do Dịch viết
Từ khóa tự do Tiếng Nhật Bản
Từ khóa tự do Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Hoa
Địa chỉ 300NCKH_Giáo trình(2): 000099570-1
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000112030
000 00000nam a2200000 a 4500
00156484
0024
004C2F74F23-C323-4646-BBAA-0F5F7FCA4F3C
005201909261455
008120215s2011 vm| jpn
0091 0
035##|a1083192353
039|a20190926145501|btult|y20190926145444|ztult
0410 |ajpn
044|avm
08204|a495.6802|bVUN
090|a495.6802|bVUN
1000 |aVũ, Thúy Nga.
24510|a日越翻訳I.|n第6学期 / |cVũ Thúy Nga, Dương Thị Hoa.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội ,|c2011.
300|a96tr.;|c30cm.
6530|aKĩ năng dịch
6530|aSách giáo viên
6530|aDịch viết
6530|aTiếng Nhật Bản
6530|aGiảng dạy
7000 |aDương, Thị Hoa
852|a300|bNCKH_Giáo trình|j(2): 000099570-1
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000112030
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000099570 NCKH_Giáo trình 495.6802 VUN Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000099571 NCKH_Giáo trình 495.6802 VUN Giáo trình 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000112030 NCKH_Nội sinh 495.6802 VUN Giáo trình 3 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment