Ký hiệu xếp giá 398.209597 HAG
Tác giả CN Hà Giao.
Nhan đề Tập 2
Nhan đề Sử thi Bahnar Kriêm / Hà Giao chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018.
Mô tả vật lý 887tr. ; 21cm.
Đề mục chủ đề Văn hoá dân gian-Sử thi-Bahnar Kriêm-TVĐHHN.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá dân gian.
Thuật ngữ không kiểm soát Sử thi.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000112313
000 00000nam a2200000 a 4500
00156490
0021
0043EC32D67-0C33-4978-96EF-F107ED12487E
005201909261538
008140304s2018 vm| vie
0091 0
020|a9786047023547
035##|a871209581
039|a20190926153813|banhpt|c20190926153419|danhpt|y20190926153356|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a398.209597|bHAG
1000 |aHà Giao.
245|nTập 2
24510|aSử thi Bahnar Kriêm / |cHà Giao chủ biên
260|aHà Nội :|bVăn hóa dân tộc, |c2018.
300|a887tr. ;|c21cm.
65017|aVăn hoá dân gian|xSử thi|xBahnar Kriêm|2TVĐHHN.
6530 |aVăn hoá dân gian.
6530 |aSử thi.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000112313
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112313 TK_Tiếng Việt 398.209597 HAG Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment