DDC 398.209597
Tác giả CN Hà, Giao.
Nhan đề Sử thi Bahnar Kriêm. Tập 2 / Hà Giao chủ biên.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018.
Mô tả vật lý 887tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Sử thi-Ba Na-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Sử thi
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Ba Na
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000112313
000 00000nam a2200000 a 4500
00156490
0021
0043EC32D67-0C33-4978-96EF-F107ED12487E
005201912200853
008140304s2018 vm| vie
0091 0
020|a9786047023547
035##|a871209581
039|a20191220085307|btult|c20190926153813|danhpt|y20190926153356|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a398.209597|bHAG
1000 |aHà, Giao.
24510|aSử thi Bahnar Kriêm. |nTập 2 / |cHà Giao chủ biên.
260|aHà Nội :|bVăn hóa dân tộc, |c2018.
300|a887tr. ;|c21cm.
65017|aVăn học dân gian|xSử thi|xBa Na|2TVĐHHN.
6530 |aSử thi
6530 |aVăn học dân gian
6530 |aVăn học Việt Nam
6530 |aBa Na
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000112313
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112313 TK_Lưu trữ 398.209597 HAG Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment