DDC 895.92209
Tác giả CN Hà Lý.
Nhan đề Nhà Văn dân tộc thiểu số Việt Nam Đời và Văn. Quyển 1 / Hà Lý, Lò Ngân Sún, Nông Quốc Bình.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 491 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116068
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157882
0021
0049BD3400B-8624-4643-AE28-3FB2E251E381
005202005211603
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049721304
039|a20200521160304|bhuongnt|y20200109134749|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a895.92209|bHAL
1000|aHà Lý.
24510|aNhà Văn dân tộc thiểu số Việt Nam Đời và Văn.|nQuyển 1 /|cHà Lý, Lò Ngân Sún, Nông Quốc Bình.
260 |aHà Nội :|bHội Nhà Văn,|c2019.
300 |a491 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aCuộc sống
6530 |aVăn học
6530 |aVăn học vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116068
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116068 Cafe sách tầng 2 895.92209 HAL Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào