DDC .
Tác giả CN Hà Lý
Nhan đề Nhà Văn dân tộc thiểu số Việt Nam Đời và Văn. Quyển 1 / Hà Lý, Lò Ngân Sún, Nông Quốc Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 491 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116068
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157882
0021
0049BD3400B-8624-4643-AE28-3FB2E251E381
005202001091347
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109134749|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aHà Lý
24500|aNhà Văn dân tộc thiểu số Việt Nam Đời và Văn. |nQuyển 1 / |cHà Lý, Lò Ngân Sún, Nông Quốc Bình
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a491 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aCuộc sống
6530 |aVăn học
6530 |aVăn học vùng cao
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116068
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116068 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment