DDC 398.410899
Tác giả CN Trương, Thông Tuần.
Nhan đề Văn hóa tín ngưỡng và tục thờ cúng Thần Linh của dân tộc MNông / Trương Thông Tuần.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019.
Mô tả vật lý 189 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian Việt Nam-Tín ngưỡng.
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Thờ cúng
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc MNông
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116067
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157883
0021
00499DA8129-1CB4-40F8-BC98-DFA3B98C8DDB
005202005191119
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786047023769
039|a20200519111958|bhuongnt|c20200109135059|dthuvt|y20200109135048|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a398.410899|bTRT
1000|aTrương, Thông Tuần.
24500|aVăn hóa tín ngưỡng và tục thờ cúng Thần Linh của dân tộc MNông / |cTrương Thông Tuần.
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2019.
300 |a189 tr. ; |c21 cm.
65017|aVăn hóa dân gian Việt Nam|xTín ngưỡng.
6530 |aTín ngưỡng
6530 |aThờ cúng
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn hóa dân gian Việt Nam
6530|aDân tộc MNông
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116067
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116067 Cafe sách tầng 2 398.410899 TRT Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào