DDC .
Tác giả CN Trương, Thông Tuần
Nhan đề Văn hóa tín ngưỡng và tục thờ cúng Thần Linh của dân tộc MNông / Trương Thông Tuần
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Văn hóa dân tộc, 2019.
Mô tả vật lý 189 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thờ cúng
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Dân tộc MNông
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116067
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157883
0021
00499DA8129-1CB4-40F8-BC98-DFA3B98C8DDB
005202001091350
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200109135059|bthuvt|y20200109135048|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aTrương, Thông Tuần
24500|aVăn hóa tín ngưỡng và tục thờ cúng Thần Linh của dân tộc MNông / |cTrương Thông Tuần
260 |aHà Nội : |bNxb. Văn hóa dân tộc, |c2019.
300 |a189 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aVăn hóa
6530 |aTín ngưỡng
6530 |aViệt Nam
6530 |aThờ cúng
6530 |aDân tộc thiểu số
6530|aDân tộc MNông
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116067
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116067 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment