DDC 398.209597
Tác giả CN Lò, Văn Sỹ.
Nhan đề Truyện cổ dân tộc Thái / Lò Văn Sỹ.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 193 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian Việt Nam-Truyện cổ
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Truyện cổ
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116065
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157884
0021
004D76D916B-D7CC-46D7-910C-8FBC4F768DCD
005202005191118
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049721465
039|a20200519111809|bhuongnt|y20200109135325|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a398.209597|bLOS
1000|aLò, Văn Sỹ.
24500|aTruyện cổ dân tộc Thái / |cLò Văn Sỹ.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a193 tr. ; |c21 cm.
65017|aVăn học dân gian Việt Nam|xTruyện cổ
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn học dân gian Việt Nam
6530 |aDân tộc Thái
6530 |aTruyện cổ
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116065
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116065 Cafe sách tầng 2 398.209597 LOS Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào