DDC .
Tác giả CN Lò, Văn Sỹ
Nhan đề Truyện cổ dân tộc Thái / Lò Văn Sỹ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 193 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Truyện cổ
Từ khóa tự do Phong tục
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116065
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157884
0021
004D76D916B-D7CC-46D7-910C-8FBC4F768DCD
005202001091353
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109135325|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aLò, Văn Sỹ
24500|aTruyện cổ dân tộc Thái / |cLò Văn Sỹ
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a193 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aDân tộc Thái
6530 |aTruyện cổ
6530|aPhong tục
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116065
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116065 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment