DDC .
Tác giả CN Lục, Văn Pảo
Nhan đề Ca dao tục ngữ, thành ngữ Tày-Nùng / Lục Văn Pảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 435 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Tày
Từ khóa tự do Ca dao
Từ khóa tự do Tục ngữ
Từ khóa tự do Thành ngữ
Từ khóa tự do Nùng
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116066
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157885
0021
00488DC35C6-7A76-42AA-9419-CC0BC569C8EE
005202001091355
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109135527|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aLục, Văn Pảo
24500|aCa dao tục ngữ, thành ngữ Tày-Nùng / |cLục Văn Pảo
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a435 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aTày
6530 |aCa dao
6530 |aTục ngữ
6530 |aThành ngữ
6530|aNùng
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116066
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116066 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment