DDC 398.909597
Tác giả CN Lục, Văn Pảo.
Nhan đề Ca dao tục ngữ, thành ngữ Tày-Nùng / Lục Văn Pảo.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 435 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian Việt Nam-Ca dao-Tục ngữ-Thành ngữ-Dân tộc Tày - Nùng.
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Ca dao
Từ khóa tự do Tục ngữ
Từ khóa tự do Thành ngữ
Từ khóa tự do Dân tộc Nùng
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 3(1): 000116066
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157885
0021
00488DC35C6-7A76-42AA-9419-CC0BC569C8EE
005202006040821
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200604082107|bhuongnt|c20200604081643|dhuongnt|y20200109135527|zthuvt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.909597|bLUP
1000|aLục, Văn Pảo.
24500|aCa dao tục ngữ, thành ngữ Tày-Nùng /|cLục Văn Pảo.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a435 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian Việt Nam|xCa dao|xTục ngữ|xThành ngữ|xDân tộc Tày - Nùng.
6530 |aDân tộc Tày
6530 |aCa dao
6530 |aTục ngữ
6530 |aThành ngữ
6530|aDân tộc Nùng
852|a100|bCafe sách tầng 3|j(1): 000116066
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116066 Cafe sách tầng 3 398.909597 LUP Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào