DDC .
Tác giả CN Đoàn, Trúc Quỳnh
Nhan đề Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Văn hóa dân tộc, 2019.
Mô tả vật lý 171 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Tập quán
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Lai Châu
Từ khóa tự do Người Si La
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116063
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157886
0021
004F4FA60B2-E2B9-4E11-BE0D-86C03D1B99C8
005202001091359
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109135907|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aĐoàn, Trúc Quỳnh
24500|aBếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / |cĐoàn Trúc Quỳnh
260 |aHà Nội : |bNxb. Văn hóa dân tộc, |c2019.
300 |a171 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aTập quán
6530 |aPhong tục
6530 |aLai Châu
6530 |aNgười Si La
6530|aViệt Nam
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116063
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116063 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment