DDC 398.209597
Tác giả CN Đoàn, Trúc Quỳnh.
Nhan đề Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019.
Mô tả vật lý 171 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian Việt Nam-Phong tục tập quán.
Từ khóa tự do Tập quán
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Lai Châu
Từ khóa tự do Người Si La
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian Việt Nam
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116063
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157886
0021
004F4FA60B2-E2B9-4E11-BE0D-86C03D1B99C8
005202005211434
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200521143429|bhuongnt|y20200109135907|zthuvt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.209597|bDOQ
1000|aĐoàn, Trúc Quỳnh.
24510|aBếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu /|cĐoàn Trúc Quỳnh.
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2019.
300 |a171 tr. ; |c21 cm.
65017|aVăn hóa dân gian Việt Nam|xPhong tục tập quán.
6530 |aTập quán
6530 |aPhong tục
6530 |aLai Châu
6530 |aNgười Si La
6530|aViệt Nam
6530|aVăn hóa dân gian Việt Nam
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116063
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116063 Cafe sách tầng 2 398.209597 DOQ Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào