DDC 394.1209597
Tác giả CN Bùi, Chí Thanh.
Nhan đề Văn hóa ẩm thực một số dân tộc Tỉnh Hòa Bình / Bùi Chí Thanh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2018.
Mô tả vật lý 395 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Hòa Bình
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Ẩm thực
Từ khóa tự do Văn hóa vùng miền
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116064
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157887
0021
004756F0D86-369F-48ED-9892-5CCE7FDDA89F
005202005201439
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200520143932|bhuongnt|c20200518165636|dsinhvien|y20200109140141|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a394.1209597|bBUT
1000|aBùi, Chí Thanh.
24510|aVăn hóa ẩm thực một số dân tộc Tỉnh Hòa Bình / |cBùi Chí Thanh.
260 |aHà Nội : |bVăn học, |c2018.
300 |a395 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn hóa dân gian|xViệt Nam
6530 |aVăn hóa
6530 |aHòa Bình
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aẨm thực
6530|aVăn hóa vùng miền
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116064
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116064 Cafe sách tầng 2 394.1209597 BUT Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào