DDC .
Tác giả CN Bùi, Chí Thanh
Nhan đề Văn hóa ẩm thực một số dân tộc Tỉnh Hòa Bình / Bùi Chí Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Văn học, 2018.
Mô tả vật lý 395 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Hòa Bình
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Ẩm thực
Từ khóa tự do Văn hóa vùng miền
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116064
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157887
0021
004756F0D86-369F-48ED-9892-5CCE7FDDA89F
005202001091401
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20200109140141|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aBùi, Chí Thanh
24500|aVăn hóa ẩm thực một số dân tộc Tỉnh Hòa Bình / |cBùi Chí Thanh
260 |aHà Nội : |bNxb. Văn học, |c2018.
300 |a395 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn hóa dân gian|xViệt Nam
6530 |aVăn hóa
6530 |aHòa Bình
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aẨm thực
6530|aVăn hóa vùng miền
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116064
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116064 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment