DDC 390.08995
Tác giả CN Yang Danh.
Nhan đề Văn hóa dân gian gắn liền với nghề làm rẫy của người Bana Kriêm- Bình Định / Yang Danh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 249 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Khảo cứu
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Bình Định
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000115969
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157889
0021
004B3AEE61B-DAB5-42F2-B0C9-73A1FE489572
005202005191501
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049771910
039|a20200519150113|bhuongnt|c20200519145910|dhuongnt|y20200109141110|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a390.08995|bYAD
1000|aYang Danh.
24500|aVăn hóa dân gian gắn liền với nghề làm rẫy của người Bana Kriêm- Bình Định / |cYang Danh.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a249 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aVăn hóa
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aKhảo cứu
6530 |aVăn học
6530|aBình Định
6530|aVăn học vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000115969
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115969 Cafe sách tầng 2 390.08995 YAD Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào