DDC .
Tác giả CN Vũ, Quang Dũng
Nhan đề Văn hóa cư dân biển đảo Việt nam / Vũ Quang Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 411 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Thư mục
Từ khóa tự do Biển Đảo
Từ khóa tự do Văn hóa biển đảo
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000115968
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157890
0021
004DAD9C795-600C-49A1-B1EE-3C312490EAAB
005202001091414
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109141434|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aVũ, Quang Dũng
24500|aVăn hóa cư dân biển đảo Việt nam / |cVũ Quang Dũng
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a411 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aVăn hóa
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn học
6530 |aThư mục
6530|aBiển Đảo
6530|aVăn hóa biển đảo
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000115968
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115968 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment