DDC 016.3909597
Tác giả CN Vũ, Quang Dũng.
Nhan đề Văn hóa cư dân biển đảo Việt Nam / Vũ Quang Dũng.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 411 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa cư dân Việt Nam-Biển đảo.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Biển đảo
Từ khóa tự do Văn hóa cư dân Việt Nam
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000115968
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157890
0021
004DAD9C795-600C-49A1-B1EE-3C312490EAAB
005202005201422
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049840272
039|a20200520142220|bhuongnt|c20200520142128|dhuongnt|y20200109141434|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a016.3909597|bVUD
1000|aVũ, Quang Dũng.
24510|aVăn hóa cư dân biển đảo Việt Nam /|cVũ Quang Dũng.
260 |aHà Nội :|bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a411 tr. ;|c21 cm.
65017|aVăn hóa cư dân Việt Nam|xBiển đảo.
6530 |aVăn hóa
6530 |aViệt Nam
6530 |aBiển đảo
6530 |aVăn hóa cư dân Việt Nam
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000115968
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115968 Cafe sách tầng 2 016.3909597 VUD Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào