DDC 895.922308
Tác giả CN Lê, Vạn Quỳnh.
Nhan đề Thằng Bơ / Lê Vạn Quỳnh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 368 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Bút ký
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Thằng Bơ
Từ khóa tự do Truyện
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000115973
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157892
0021
0045AB2D03F-0E7F-4253-BF1C-EA3D1CA44BDF
005202005190835
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200519083524|bhuongnt|c20200519083514|dhuongnt|y20200109142051|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a895.922308|bLEQ
1000|aLê, Vạn Quỳnh.
24510|aThằng Bơ /|cLê Vạn Quỳnh.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a368 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aBút ký
6530 |aVăn học
6530 |aThằng Bơ
6530|aTruyện
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000115973
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115973 Cafe sách tầng 2 895.922308 LEQ Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào