DDC 895.922308
Nhan đề Tuyển tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam / Giai đoạn trước 1945-1995 / Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Văn hóa dân tộc, 2018.
Mô tả vật lý 855 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do 1945-1995
Từ khóa tự do Tuyển tập
Từ khóa tự do Truyện
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000115977
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157893
0021
004975E1CA8-DF16-400E-BA18-48FAEE9E7F54
005202005181550
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200518155030|bhuongnt|y20200109142541|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a895.922308|bTUY
24500|aTuyển tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam / |cGiai đoạn trước 1945-1995 / |cLiên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
260 |aHà Nội : |bNxb. Văn hóa dân tộc, |c2018.
300 |a855 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn học
6530 |a1945-1995
6530 |aTuyển tập
6530|aTruyện
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000115977
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115977 Cafe sách tầng 2 895.922308 TUY Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào